Az Európai Unió ideológiai neokolonializmust gyakorol, amikor az afrikai, karibi és csendes-óceáni országokra olyan ideologizált megállapodást kíván rákényszeríteni, amely a fejlődő országokat a genderizmus ideológiájának propagálására kényszerítheti.

A megállapodás a jelenlegi formájában többek között arra kötelezi az aláíró feleket, hogy a hazai és nemzetközi politika minden szintjén propagálják a semmilyen kötelező érvényű jogi aktusban nem definiált „gender-koncepciót”. Már a dokumentum bevezetőjében szerepel, hogy a „genderegyenlőség” biztosítása kulcsfontosságú az „inkluzív és fenntartható fejlődés” eléréséhez. Ezt meg kell akadályoznunk!

ACP-EU JPA.jpg © European Parliament

Támad a genderizmus

A „genderegyenlőség” fogalmát széles körben elutasítják, nemcsak az afrikai, karibi és csendes-óceáni országokban, hanem itt Európában is. Ez a fogalom csak egyetlen kötelező érvényű nemzetközi jogi aktusban – az Isztambuli Egyezményben – szerepel, amelyet a mai napig nem fogadott el az Európa Tanács 13 állama, ahol az összlakosság 43%-a él.

Az Európai Unió ideológiai neokolonializmusa

Az Európai Unió új partnerségi megállapodást készül aláírni az Afrikai, Karibi és Csendes-óceáni Államok Szervezetével (AKCSÁSZ), amely rendkívül veszélyes, mert messzemenő következményekkel jár nemcsak az aláírókra, hanem az egész nemzetközi közösségre nézve. A fent említett megállapodás 20 évre szól, és az Európai Unió országain kívül 106 afrikai, karibi és csendes-óceáni országot is érint.

Ennek a megállapodásnak köszönhetően az uniós terv megszerzi a szavazatok több mint 50%-át, ami lehetővé teszi a határozatok többségének elfogadását a Közgyűlésen. A megállapodás javasolt szövege előírja a közös álláspontok kialakításának intézményesítését és a nemzetközi fellépések összehangolását.

Ideológiai fenyegetés a világ nemzetei számára

A megállapodás eredményeként az Európai Unió az ENSZ-országok többségét alárendelheti magának, hogy a megállapodás tartalmával indokolt radikális, progresszív” társadalmi posztulátumokat vezessen be. Egy ilyen blokk kialakulása tehát lehetővé teheti veszélyes, ideológiai posztulátumok elfogadását az ENSZ-fórumon. Nem tudjuk elfogadni az afrikai, karibi és csendes-óceáni nemzetek nevezett módon történő kezelését!

Éppen ezért, mint az egész világ társadalmi szervezeteinek képviselői határozottan tiltakozunk az Európai Unió és az AKCSÁSZ-országok közötti partneri megállapodás tervezett szövege ellen. Az egyeztetés alatt álló megállapodás tartalma nagymértékben és radikálisan ideológiai jellegű, és az egész nemzetközi közösségnek el kell ítélnie. Arra biztatjuk, hogy támogassa felhívásunkat, együtt mindezt megállíthatjuk!

Társadalmi szervezetek közös nyilatkozata az Európai Unió és az afrikai, karibi és csendes-óceáni államok közötti, ideológiai irányultságú közösségi megállapodás ügyében.

Alulírott társadalmi szervezetek képviselőiként tiltakozásunkat és mély aggodalmunkat fejezzük ki az Európai Unió és az afrikai, valamint a karibi és csendes-óceáni térség országai (AKCS) közötti egyeztetés alatt álló partnerségi megállapodás tartalma miatt. Az egyeztetés alatt álló megállapodás tartalma nagymértékben és radikálisan ideológiai jellegű, és az egész nemzetközi közösségnek el kell ítélnie.

A megállapodás a jelenlegi formájában többek között arra kötelezi az aláíró feleket, hogy a hazai és nemzetközi politika minden szintjén támogassák a semmilyen, kötelező érvényű jogszabályban nem definiált „gender-koncepciót”. Már a dokumentum bevezetőjében szó esik arról, hogy a „genderegyenlőség” biztosítása kulcsfontosságú az „inkluzív és kiegyensúlyozott fejlődés” szempontjából, majd a megállapodás további szövegében is szerepel az Európai Unió és az AKCS-országok közötti partnerség egyik fő céljaként. A dokumentum még azt is kimondta, hogy a „genderegyenlőség” elvét be kell építeni az alkotmányba vagy szerepeltetni kell a megállapodást aláíró valamennyi állam idevonatkozó, nemzeti jogi szabályozásában. Ugyanakkor a „gender” fogalma nem csak az afrikai, karibi és csendes-óceáni országokban, de magában Európában sincs széles körben elfogadva. A koncepció támogatottságának hiányára példa az a tény, hogy az Európa Tanács 13 állama, ahol a teljes népesség 43%-a él, mind a mai napig nem fogadta el az Isztambuli egyezményt, amely az egyetlen kötelező érvényű nemzetközi jogszabály, amelyben ez a fogalom megjelenik.

Az Európai Unió és az AKCS-országok közötti partnerségi megállapodás rendkívüli veszélyessége abból ered, hogy annak aláírása nemcsak az aláírókra, hanem az egész nemzetközi közösségre nézve is messzemenő következményekkel jár. Jelenleg az Európai Unió és az afrikai, karibi és csendes-óceáni országok közötti partnerséget a 2000. június 23-án, az akkori 15 EU-tagállam és 77 AKCS-ország által aláírt Cotonou-i megállapodás szabályozza. A következő 20 évre tervezett megállapodás az Európai Unión kívül az Afrikai, Karib-tengeri és Csendes-óceáni Szervezet 79 tagállamára, azaz összesen 106 országra terjed ki. Tekintettel arra, hogy az ENSZ-nek jelenleg 193 tagállama van, meg kell jegyezni, hogy a fenti szám jóval meghaladja a közgyűlési határozatok többségének elfogadásához szükséges 50%-os egyszerű többséget. A megállapodás javasolt szövege viszont előírja a közös álláspontok elfogadásának intézményesítését és a tevékenységek nemzetközi színtéren történő összehangolását. Ennek eredményeként létrejöhet egy egységes „választói tömb”, amelynek tagjai a megállapodás értelmében kötelesek lesznek minden alkalommal támogatni a megállapodás szövegével indokolt radikális, „progresszív” társadalmi posztulátumokat. Egy ilyen blokk létrehozása tehát lehetővé teheti veszélyes, ideológiai posztulátumok elfogadását az ENSZ-fórumon.

Az új megállapodás rendelkezéseinek elfogadása, ratifikálása és végrehajtása végső soron letörheti a nemzetek azon nagy csoportjának ellenállását, melynek köszönhetően a kötelező érvényű nemzetközi jog ma is az emberi élet és az alapvető emberi jogok oldalán áll, ellenállva a szélsőséges ideológiáknak. Mostanáig éppen az afrikai, a karibi és a csendes-óceáni államok akadályozták meg a radikálisan ideológiai posztulátumok kötelező érvényű nemzetközi jogba való beépítését. Vonatkozik ez például az ENSZ Afrikai Csoportja által következetesen elutasított „reproduktív és szexuális jogok” terminusra, amely alá többször is megpróbálták becsempészni az államok kötelezettségvállalását az abortuszhoz vagy a vulgáris szexuális neveléshez való korlátlan hozzáférés egyetemessé tételére.

Ez a megállapodás tehát az afrikai országok polgárainak tiltakozását próbálja megtörni és szuverenitásuk ellen irányul. A dokumentum jelenlegi formájában történő elfogadása hamarosan ahhoz vezethet, hogy az abortuszt „emberi jogként” ismerik el – a dokumentumot aláíró államok többségében élő polgárok akarata ellenére, és az emberi életet védő országok kénytelenek lesznek módosítani demokratikusan elfogadott törvényeiket. Ez az emberi jogok rendszerét az emberiség ellen fordítaná.

Ezért határozottan ellenezzük, hogy a nevünkben olyan nemzetközi megállapodásokat kössenek, amelyek célja radikális ideológiai posztulátumok realizálása és exportálása Európán kívüli országokba. Egyidejűleg felszólítjuk valamennyi aláíró állam képviselőit, hogy tartsák tiszteletben országaik polgárainak akaratát, és utasítsák el az ebben a félrevezető dokumentumban jelenleg szereplő ideológiai posztulátumokat.

Ordo Iuris Jogi Kultúráért Intézet

Coalition against ideological neocolonialism

Alliance for the Common Good

 

Center for Fundamental Rights

Hungary

Ciudadano Austral

Chile

U ime obitelji / In the name of the family

Croatia

Espana - Navarra Confidencial

Spain

One of Us Nederland

Netherlands

Aktionsbündnis für Ehe & Familie – DemoFürAlle

Germany

Asociația PRO VITA București

Romania

Asociación Española de Abogados Cristianos

Spain

Con Más México

Mexico

Marriage, Sex and Culture Group

United Kingdom

Pro Vita & Famiglia

Italy

International Organization for the Family

USA

Human Right and Family Policy Institute (HFI)

Slovakia

Pro-Life Action

Slovakia

Jugend fuer das Leben

Germany

Aktion Lebensrecht fuer Alle e.V.

Germany

AbortionInformation.eu / Abortusinformatie.nl

Netherlands

Association for Life and Family

Slovakia

Vsi Razom! All Together!

Ukraine

Political Network for Values

International

Femina Europa

France

Association ROD International

Bulgaria

Christian Council Inernational

Netherlands